Aktivite Açıklama
1.Gün: Otele giriş 24 Ocak 2024; Çarşamba
2.Gün: Seminer 25 Ocak 2024; Perşembe
3.Gün: Seminer 26 Ocak 2024; Cuma
4.Gün: Seminer ve Ayrılış 27 Ocak 2024; Cumartesi
1.Temel İstatistik ve Hipotez Testleri
2.Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler
3.LISREL + AMOS Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi

4.SmartPLS ile PLS-SEM
5.MAXQDA ile Nitel Veri Analizi
6.R ile Veri Madenciliği
7.Sosyal Ağ Analizi