Aktivite Açıklama
1.Gün: Otele giriş 25 Ocak 2023 Çarşamba
2.Gün: Seminer 26 Ocak 2023 Perşembe
3.Gün: Seminer 27 Ocak 2023 Cuma
4.Gün: Seminer ve Ayrılış 28 Ocak 2023 Cumartesi
1.Temel İstatistik ve Hipotez Testleri
2.Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler
3.LISREL + AMOS Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi

4.Smart PLS ile Kısmi En Küçük Kareler YEM
5.MAXQDA ile Nitel Veri Analizi
6.R ile Veri Madenciliği