EĞİTİMCİLER


Eğitim Koordinatörü
Öğr.Gör.Dr. Bülent BATMAZ
Anadolu Üniversitesi

Seminer adı                                                                               Eğitimci                                                                               Üniversite / Kurum                                          
1. Temel İstatistik ve Hipotez testleri Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi
2. Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler Dr. Öğr. Üyesi Özer ÖZAYDIN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
3. LISREL + AMOS Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Prof. Dr. Veysel YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Rana ŞEN DOĞAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üni.
Manisa Celal Bayar Üni.
4. SmartPLS ile PLS-SEM Prof. Dr. Veysel YILMAZ
Dr. Yasemin KİNAŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Maden ve Petrol İşleri Genel Müd.
5. MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Doç. Dr. Ali SEVİLMİŞ Karamanoğlu Mehmetbey Üni.
6. R ile Veri Madenciliği Doç. Dr. Önder SÜNBÜL Mersin Üniversitesi
7. Sosyal Ağ Analizi Öğr.Gör.Dr. Bülent BATMAZ Anadolu Üniversitesi