EĞİTİMCİLER


Seminer adı                                                                               Eğitimci                                                                               Üniversite                                                          
1.Temel İstatistik Kullanımı Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi
2.Çok Değişkenli İstatistik Teknikler Doç.Dr. Önder SÜNBÜL Mersin Üniversitesi
3.Ölçek Geliştirme Prof. Dr. Adnan ERKUŞ Emekli Öğr. Üyesi
4.Yapısal Eşitlik Modellemesi Prof. Dr. Veysel YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Rana ŞEN DOĞAN
Eskişehir Osmangazi Üni.
Manisa Celal Bayar Üni.
Manisa Celal Bayar Üni.
5.MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Dr. Öğr. Üyesi Ali SEVİLMİŞ Karamanoğlu Mehmetbey Üni.